Dini kıssa: Deve Satan Melekler

Dini kıssa dediğimiz zaman bu hikayeler bizleri düşündür, ders verir ve tebessüm ettirirler. Ondandır ki bizler ders nazarıyla ibret nazarıyla bakarız bu hikayelere.

Dini kıssa olarak bu yazımızda Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatma (r.a.) arasında geçen bir hadiseyi paylaşıyoruz. Hissemiz ziyade ola diyerek başlayalım.

Dini Kıssa

Bir vakit Hz. Fatıma (ra) validemiz Hz. Ali (ra) dedi ki ,”Ya Ali çocuklar aç ve evde yiyecek bir şey yoktur. Onlara yemeklik bir şeyler alır mısın?” dedi.

Hz. Ali’nin yalnız altı dirhem parası vardı. Yiyecek almak için evden dışarı çıktı. Yolda giderken kavga eden iki kişi gördü.

Hz. Ali (r.a) onlara hitaben “Neden kavga ediyorsunuz? Şu dünyada Allah’ı düşünmeniz gerekirken neden birbirinizle kavga ediyorsunuz?” diye sordu.

Kavga edenlerden kişilerden biri dedi ki “altı dirhem alacağım var. Lakin o paramı vermiyor” dedi.

Hz. Ali bunu işitince cebinde bulunan altı dirhem parasını çıkarır ve alacaklı olana verir. Aralarını bulur ve eve döner lakin eli boştur.

Cennet kadınlarının seyyidesi olan Hz. Fatma (r.a.) bu durumu görünce “Ya Ali, çocuklara hiçbir şey almadın mı? diye sordu. Hz. Ali (r.a) “Yok alamadım lakin kavga eden 2 kişinin arasını düzelttim ” der.

Hz. Fatma’nın yüzünde bir gülümseme belirmiş çünkü memnun olmuş kocasının bu güzel hareketinden.

Sonra Hasan’la Hüseyin ağlaması yeniden başlarlar, açız derler. Bu manzaraya dayanamayan Hz. Ali tekrar evden çıkar.

Yolda giderken bir adama rast gelir ve o adamın elinde besili güzel bir deve vardır. O adam “Ya Ali, şu gördüğün deveyi sana satmak istiyorum. Hem de ucuza satacağım.” der.

O mübarek “Param yok ki” deyince “Paran olmayabilir ama ben senin bu deveyi almanı istiyorum. Bu devenin fiyatı 150 dirhemdir. Sen bu deveyi al parasını daha sonra ödersin.” dedi.

 Hz Ali (r.a) kabul eder ve o deveyi alır. Yolda giderken başka bir adama rast gelir.

Adam deveyi görünce “Ey Ali, bu deve ne güzeldir. Eğer satarsan ben bunu üç yüz dirheme alayım, reddetme beni.” dedi.

Hz Ali (r.a.) “Lakin ben bu deveyi yüz elli dirheme satın aldım” Adam “Olsun, ben bu deveyi çok beğendim ve almak istiyorum” demesiyle deveyi ona satar.

Dini Kıssa: İşin Sırrı

Hz. Ali çocuklarının ihtiyaçlarını almış mutlu bir şekilde eve döner. Ondan sonra Hz. Peygamber’in (sav) huzuruna çıkar.

Efendimiz (s.a.v.) onu gülerek karşılar gel der, Ey Ali şu deve hikayesini anlatsana.

Hz. Ali anlatır başından geçenleri, o vakit Hz. Peygamber “Sen ki ara düzelttin. Allah Cebrail’i ile sana deveyi sattı. İsrafil’i ile de satın aldı. Her kim ki insanların arsını yapar, onları birleştirir, aralarını düzeltir, ikilikten insanları kurtarırsa o bendendir Ey Ali.” buyurmuş.

İşte bize ibretlik bir dini kıssa eğer bu kıssayı ve hikayeyi yazımızı beğendiyseniz sosyal medyalarda paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın.

Bu kıssayı dinlemek aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Yorum yapın