Din ve Toplum İlişkisi

Din ve Toplum İlişkisi Toplumu Değiştirici Güç Olarak Din. Dinin en önemli yönlerinden birisi bulunduğu toplumda ciddi toplumsal değişimlere sebep olmasıdır. Dini düşünceler topluma yeni bir ruh ve heyecan katar. Din ve Toplum İlişkisi Tarihin her döneminde toplumsal yaşamı etkileyen en büyük faktör din olmuştur.

Din ve Toplum

Din ve Toplum İlişkisi İnsanlığın gelişim sağlaması da yine din ile gerçekleşmiştir. Tabi bu sürede yeni dinler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni dinler yeni fikirler getirmiştir ve bu da yeni bir toplumsal yapı oluşturmuştur. Din ortak ayinler yapılmasını ister, bu sebeple toplumsal bütünleşme ve kaynaşma ortaya çıkar. Tabi ceza ve mükafatlar sistemi oluşturan dinler, toplumda vicdanları kontrol altına almayı sağlar. Bunun neticesinde sosyal sapmaları önler ve insanların toplumdaki yaşamlarını kolaylaştırır. Bu nasıl olur; toplum içinde farklı farklı insanlar barındırmaktadır. Bu insanların kimisi şiddete meyilli, kimisi kadın düşkünü, hırsızlığa meyilli gibi pek çok eğilimlere sahip olabilmektedir. Din kendine inananlar üstünde öyle bir etki oluşturmuş ki ! insan içinde bazı dürtüler beslese dahi, cezalar ve mükafatlar sistemi inancından dolayı bunlara engel olmaktadır.

Din Ve Toplum İlişkisi Nedir

Din ve Toplum İlişkisi Toplumlardaki dini inancın yerleşmesi yaşam alanlarına da yansımıştır. İnançlı insanların ticari yaşamlarında dinin etkisi büyük oluyor. Ticarette hile yapmamayı, haklı kazanç elde etmeyi emreden dinler, toplumda belli bir düzen sağlamıştır. Ayrıca insanların refahına da büyük katkılar sağlamıştır. Tabi ki dinin topluma etkisi olduğu kadar toplumunda dine etkisi olmuştur. Din her ne kadar toplumda yeni anlayış ve yeni yaşam tarzları sunsa da, toplumsal çevrenin de etkisinden kaçamamıştır. Din yeni sınırlara genişleme sağlıyorsa burada çok büyük etkenler bulunur. Genişlemek istediği sınırlardaki sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik farklılıklar din üstünde bir etki oluşturacaktır. Tabi bu sebeple de farklı dini tecrübeler, anlayışlar ve eğilimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Anlaşılan şu ki dinin toplum üstündeki oranı azımsanmayacak kadar çoktur. Fakat toplumun din üstünde de etkisi mevcut. Din toplumsal gelişmelerden kendini çok fazla koruyamamakta ve etkilenmektedir.

Tüm dinlere ve inançlara saygımız vardır. Ancak hak din sadece islam dinidir. Gerçek huzur ve mutluluğun zirvesi Allah’a olan sevgi ile başlar.

Dua ile gelen huzur isimli makalemize buradan olaşabilirsiniz.

Yorum yapın