CUMHURİYET Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri

CUMHURİYET Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri

 

CUMHURİYET Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri  2 Taksitte alınacaktır. Bir (1) Yarıyıl için 2.550 (iki bin beş yüz elli) Toplam 5.100 (beş bin yüz ) TL’dir.
Üniversitemiz ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2021 yılında imzalanan protokol gereği, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmen ve personelden tezsiz yüksek lisans yapmak isteyenler için Enstitünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen harç ücreti üzerinden kesin kayıt hakkı elde eden adaylara %30 indirim uygulanacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına kesin kayıt hakkı elde eden adayların indirimden yararlanabilmeleri için, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda görev yaptığını gösteren onaylı resmi belgeyi kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgeyi ibraz etmeyen adaylara belirtilen indirim uygulanmayacaktır.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Ön Kayıt “Başvuru Formu Çıktısı” (Başvurunun yapıldığı http://egitim.cumhuriyet.edu.tr/formasyon.php adresinden alınabilir.)

2. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi, Lisans mezunları için Mezuniyet Belgesinin ya da Diplomanın fotokopisi. (Asılları ibraz edilecektir)

3. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript).

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

5. Üniversite giriş yılına ait, Lisans yerleşme sonuç belgesi. (ÖSYM web sayfasından alınabilir).

6. 2 Adet vesikalık fotoğraf.

7. Kayıt ücretinin 1. Taksitinin (2.550TL) yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.

 

DEĞERLENDİRME

Doktora Programlarında:

• Bir adayın başarı notu, başvurduğu programın puan türünden ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın %50’si, YÖK tarafından geçerli sayılan
veya ÖSYM tarafından eşdeğer olarak kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u, mülakat sınavının %10’u ve yazılı sınav notunun %20’si, yüksek lisans
diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %10’unun toplamıdır.
Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %30 olarak hesaplanır. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. Adayın
başarılı sayılabilmesi için başarı notunun ise en az 65 olması gerekir. Mülakat veya yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

Tezli Yüksek Lisans Programlarında:

• Tezli yüksek lisans programına başvuran bir adayın başarı notu, başvurduğu programın puan türünden ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan
puanın %50’si, yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının %10’u ile mülakat puanının %10’unun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav
%40 olarak hesaplanır. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en
az 60 olması gerekir. Mülakat veya yazılı sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. Programa başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı
değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında:

• Tezsiz yüksek lisans programında bir adayın başarı notu, ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın %30’u, lisans mezuniyet notunun %70’i
dikkate alınarak belirlenir. ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı olmayanlar için sadece lisans mezuniyet notunun %70’i hesaplanır. Tezsiz yüksek
lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması yukarıda belirtilen değerlendirme oranlarına göre sıralanır.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri