Cuma Günü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Cuma günü dinimiz en önemi olarak saydığı günlerden diridir.  Cuma kelime olarak “toplamak, bir araya getirmek ve toplanılan gün” anlamına gelmektedir. Cuma günü biz Müslümanlar için haftanın en faziletli günü ve bayramıdır.

Cuma günü Allah-u Tealanın rahmetinin adeta bir yağmur gibi yağdığı bir gündür. Bugün işlenecek sevaplarda günahlarda misliyle yazılır.   Hele cuma günü bir vakit vardır ki o saate yapılan dualar ret olunmaz.

Cuma Günü Önemi

Allah (c.c.) Cumartesi gününü Hz. Musa’ya (a.s), Pazar gününü Hz. İsa’ya (a.s) ve haftanın en faziletli günü olan Cuma gününü de Son Peygamber olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e mübarek kılmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) diyor ki  “Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hz. Adem (a.s) o gün yaratıldı ve o gün cennete konuldu. O gün cennetten çıkarıldı. ve kıyamet de ancak o gün kopacaktır”  (Müslim)

“Cuma sizin en faziletli günlerinizdendir” ( Ebû Dâvûd) buyurarak bu günün önemini ve faziletini bizlere bildirmiştir.

Cuma Günü Faziletleri

Cuma

Cuma gününü bu kadar faziletli kılan en önemli unsurlar hiç şüphesiz ki Cuma Namazı ve Namaz öncesinde okunan Hutbesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cuma hutbesi hakkında şöyle buyurmuştur.

“Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri geliş sırasına göre kaydederler. En evvel gelen (Allah için) bir deve tasadduk (sadaka vermek) eden kimse gibidir. Ondan sonra gelen sırasıyla bir sığır, bir koç, bir tavuk bağışlayan gibidir,  en son gelen ise bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam cuma hutbesine çıkınca melekler sevap yazmayı işini bırakır ve hutbeyi dinlemeye başlarlar” (Buhari)

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Cuma günü temizlenip Cuma namazı için camiye erkenden giden ve susup hutbeyi dinleyen kişiye, bu yolda attığı her adıma karşılık gündüzü oruç, gecesi ibadetle geçirilen bir yıllık sevap verileceğini söylemiştir. ( Tirmizi)

Ayrıca, bu günde kendisine çokça salavat getirilmesini tavsiye etmiş bu salavatların kendisine ulaştırılacağını haber vermiştir. (Ebu Davud)

Bir başka Hadis-i Şerifte de; Her kim gusleder, sonra cumaya gelip cuma namazını kılar, sonra hutbesi bitene kadar sessizce (imamı) dinler, sonra cemaat ile beraber namazını eda ederse o Cuma ile bir sonraki Cumaya kadar olan günahları bağışlanır. ( Müslim)

Ümmetinin bayramları içinde cumadan daha kıymetli bir bayram yoktur. O gün kılınan iki rekat namaz cuma günü haricindeki 1000 rekattan faziletlidir.(Deylemi)

Allah katında günlerin seyyidi (efendisi) cumadır. O gün kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de kıymetlidir. (Buhari)

Cuma Günü Yapılan İbadetler

Cuma Gecesi Okunan Dua ve Anlamı

Seyyidül istiğfar duası
Seyyidül istiğfar duası

Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu. Euzü bike min şerri ma sana’tu Ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu’u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz – zunübe illa ente

Allah’ım, Benim Rabbim sensin. Senden başka (hariç)  ilah yoktur. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Ve ben imanımda ve kulluğumda taakatim (gücüm) yettiğince senin ahdü misâkın (verdiğim söz) üzerineyim. Yâ Rabbi! Yaptığım şerlerden kötülüklerinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar (açıkça söylemek) ve itiraf ederim. Kusurlarımı ve günahlarımı da ikrar (açıkça söylemek) ve itiraf ederim. Yâ Rabb! beni afv ü mağfiret (afv) eyle. Çünkü senden başka bu günahları afv ü mağfiret edecek kimse yoktur.

Bereket duası
Bereket duası

Allâhümmekfinî bihelâlike anharâmike, veğninî bifadlike ammen sivâk. (Tirmizi)

Ey Allah’ım! Bana helal olan rızkı nasip ederek beni haram şeylerden muhafaza et! Lütfunla ihsanınla beni sen’den başkasına muhtaç etme!”

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e Salavat Getirmek

Peygamber Efendimiz (s.a.v) salavat getirmek her zaman çok sevaptır. Hele bu günde kendisi için çokça salavat getirilmesini tavsiye etmiş ve bu salavatların kendisine ulaştırılacağını haber etmiştir.(Ebu Davud)

Gusül Abdesti Alıp Cuma Namazına Hazırlanmak

Her kim gusleder, sonra cumaya gelip cuma namazını kılar, sonra hutbesi bitene kadar sessizce (imamı) dinler, sonra cemaat ile beraber namazını eda ederse o Cuma ile bir sonraki Cumaya kadar olan günahları bağışlanır. ( Müslim)

Cuma Namazı Kılmak Hükmü

Cuma namazını kılmak farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah cuma suresi 9. Ayette “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda) alışverişi hemen  bırakıp Allah’ı anmaya (zikre) koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır (iyidir). buyurmaktadır.

Hz. Peygamber’de (s.a.v.) “Cuma namazına kılmaya gitmek, ergenlik (buluğ) çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebu Davud) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanından şimdiye kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmamıştır.

Bundan dolayı Resûlullah, cuma namazını mazeret olmaksızın terk eden birine gücü yettiği kadar sadaka vermesini tavsiye etmiştir. (Ebu Davud)  Diğer hadislerde ise zaruret (mazeret) olmaksızın (İbn Mace) veya ehemmiyet vermemesinden kaynaklı üç dafa cuma namazını kılmayanın kalbinin mühürleneceği uyarısını yapmıştır. (İbn Mace)

Kuşkusuz dinimizce bu kadar önemsenen bir günü ve namazı ihmal etmekle katılmamak, lakayt kalmakla evvelden açık olan kalbini o manevi atmosfere kapatmış ve cuma gününün hayır ve bereketinden mahrum kalmış olur.

Cuma Hutbesini Dinlemek

Cuma namazında hutbe okunduğu sırasında cemaatin birbiriyle konuşmaması hatta selam alıp vermemesi, nafile namaz vb hiçbir iş ile uğraşmaması gerekir. Cuma namazına hutbe okunmaya başladıktan sonra gelen kişi ilk sünneti kılmadan oturarak  hutbeyi dinlemelidir.

Peygamber Efendimiz (sav) bu hutbe ile ilgili “Cuma vakti imam hutbeyi okurken arkadaşına (sadece) ‘dinle’ dese (bile yine) boş, lüzumsuz konuşmuş olur.” (Buhari)

Hutbe aynı zamanda bayram namazlarında da okunur, bayram hutbeleri sünnet iken cuma hutbesi farzdır.

Cuma Günü Yapılacak Zikirler

Cuma günü namazdan evvel 100 defa “Ya Allah, Ya Hu” okuyan kimsenin ve yine o gün akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma namazını eda ettikten sonra 100 defa “Ya Rahman” okuyanın unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri dahi nurlanır.

Cuma namazını eda ettikten sonra 100 defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar afv mağfirete nail olurlar.

Cuma gecesi 1000 kez “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyan kimsenin kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyan kimsenin duası kabul olup işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle devamlı cuma günleri 10’ar kez “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan birisi zengin olur.

Cuma geceleri 100 kez “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve kendisine zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazını eda ettikten sonra 100 defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyan kimse af olunur.

Cuma namazında hutbe sırasında 100 kez “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyan kimse Cenab-ı Allah hidayete erdirir ve kalp gözü açılır.

O gün ” Ya Veliyyü Ya Allah” esmasını (1000) kez okuyan kişi her istediğine kavuşur.

Yine o gün “La İlahe İllalahü’l Melikü’l Hakku’l Mü Bin” (200) kez zikreden biri Allah’tan ne isterse verilir.

Allah biz kullarına ihsan ettiği, hediye ettiği bu bayramı ve bu günün anlam ve öneminin farkında olup bu faziletleri yerine getiren Müslümanlara günahlarının affı için önemli bir fırsat ihsan etmiştir.

Bir latife; Cumanız Mübarek Olsun yerine, Cuma Zaten Mübarektir. Sizler Cuma ile Birlikte Mübarek Olasınız.” diyerek dua etmek daha hoş olur.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri