Cennetle Müjdelenen Sahabeler

Cennetle Müjdelenen Sahabeler Kimlerdir? Evet dünyada iken bu müjdeye nail olan sahabelere Aşere-i Mübeşşere denilmektedir.

Cennetle Müjdelenen Sahabeler on seçkin sahabe olup hayatta iken Allah Resulu (sav) tarafından cennetle müjdelenmişlerdir. Bu kimselerin hepsi ilk Müslümanlardan ve Kureyş kabilesine mensup olanlardır.

Bu büyük sahabelerin Hz. Peygamber’e ve İslâm davasına büyük katkıları olan kimselerdir. Hepsi İslâm devletinin müşriklere karşı yaptığı Bedir savaşında bulundukları gibi, Hz. Peygamber’e, O’nu ve İslâm’ı sonuna kadar koruyacaklarına dair Hudeybiye gününde biat etmişlerdi.

Bu mübarek sahabeler İslâm davası için en yakın akrabalarına karşı gelmekten geri durmamışlardı. Aşere-i Mübeşşere dediğimiz bu mübarek zatların hayatlarını anlatan eserler vardır. Bu zatların faziletleri ve Resulullah tarafından Cennet’le müjdelendiklerine dair sahih hadis kaynak ve mecmualarında rivayetler vardır.

Konu Başlıkları

Cennetle Müjdelenen Sahabeler Kimlerdir?

Aşere-i Mübeşşere demek 10 sayısından gelmekte ve 10 müjdelenen sahabeyi ifade eder. Meşhur olan bu kavram 10 sahabeyi ifade etmekle beraber başka sahabeler hakkında da rivayetler vardır.

Şimdi Bu 10 sahabe kimdir onalar bakalım;

Hz. Ebu Bekir (ö. 634),

Hz. Ömer (ö. 643)

Hz. Osman (ö. 655)

Hz. Ali (ö. 660)

Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652)

Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah (ö. 639)

Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656)

Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656)

Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas (ö. 674)

Hz. Said b. Zeyd (ö. 671)

İşte bu zatlardan birisi olan Said İbnu Zeyd (r.a) rivayet edip diyor ki Rasulullah (sav)’ın şöyle söylediğini duydum “Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa’d ibni Malik cennetliktir, Abdurrahman bin Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnul-Cerrah cennetliktir.”

Ravi der ki: Zeyd 9. yu da dedi ve sükut etti. Onu Dinleyenler: “10.  kim?” diye sual ettiler. Bu taleb üzerine “Said İbnu Zeyd!” Yani bu, kendisi idi. Zeyd sonra ilave etti  “Allah’a yemin ederim ki Onlardan birinin Resulullah (sav) ile birlikte yüzleri tozlanacak kadar bulunması sizden birinin hayatı boyunca çalışmasından daha hayırlıdır, hatta onun ömrü, Hz. Nuh (a.s.) kadar uzun olsa bile.” (Ebu Davud, Sünnet 9)

Bu hadisi şerif ile birlikte bu sahabelerin cennetle müjdelenen sahabeler olduğuna dair sağlam rivayetler vardır. Sitemizin sahabeler menüsünde bu sahabelerin hayatlarını hem anlatıyoruz hem de bu rivayetleri orada yazdığımızdan burada tekrar yazmayacağız.

Allah hem bu cennetle müjdelenen sahabeler hem diğer sahabelerden razı olsun. Onların gayretli ve samimi çalışmaları ile İslamiyet günümüze kadar bozulmadan gelmiştir.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri