Cehennem Hayatı Nasıldır?

Cehennem hayatı ahirette günahkarlar ve kafirler için hazırlanmış olan azap yeri “Ceza Yeri” olarak bilinir. Yani bu dünya hayatı içinde işlediğimiz günahların karşılığı olan yerdir.

İşte bu yazımızda Cehennem hayatı nasıldır? Sorusunun cevabına bakacağız. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de açıkça belirtildiği üzere Allah’a inanan, güzel işler yapan kimselere Cennet vaat edildiği gibi, kafir veya günahkarlar için de cehennem vaad edilmiştir.

Kafir ve münafık kimseler için cehennemde ebedi kalacakları “orada ölmezler ve azapları hafifletilmez” ifadeleri ile Kur’an-ı Kerim’de belirtilmektedir. Tövbe etmeden son nefesini vermiş ve günahkar olarak ölenler Allah’ın kendilerini affetmediği Müminler ise cehennemde ebedi olarak inşallah durmazlar. Kendilerini günahları kadar azap görür. Sonra oradan kurtulup cennete girerler ve orada ebedi kalırlar.

Cehennem İle İlgili Ayetler

Yüce Allah şu anda Cehennemi yaratmıştır ve mevcuttur. Yok olmayacaktır. Nitekim şu ayet bu durumu ifade etmektedir. “Artık o ateşten sakının ki onu tutuşturucu olduğunu, kafir insanlarla taşlarlardır. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Kafirler için hazırlanan ateşten korkun”

Bakara ve Ali İmran suresinde bu durumlardan bahsedilmektedir. Ateş insan vücuduna çok büyük acı ve ızdırap verdiği için ahirete kafir ve münafıkların cezası ateşle verilecektir.

Böylece Cehennem Allah’ın tutuşturulmuş ateşin ismidir. Nisa suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. “İşte cehennemin en açık vasfı Ateş olduğu için, bazen Cehennem yerine Ateş manasına Nar kullanılır. Şüphesiz ki münafıklar Nar yani cehennemin en aşağı tabakasındadırlar.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de cehennemin yedi kapısı olduğuna işaret edilmektedir. Her Kapıdan insanların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır. Cehennem hayatı yaşayacaklar fazlaca olduğu için günahların karşılığı olan cezalandırma hazırlığı çeşitli ve derecelerine göre olacağından cehennemin 7 kapısı ve tabakası var olduğu bildirilmiştir.

Cehennem Kur’an-ı Kerim’in 77 ayetinde geçmektedir. Alevli Ateş manasında Mülk suresinde “O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık” buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de Haviye diye de geçe o kızgın bir ateştir. Tevbe suresinde şöyle buyurulmaktadır. “Cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatır. Cehennem ateşine muhatap edilenler 3 tarafından çepeçevre kuşatacaktır. Cehennem ateşi sönmez. Biz sapık kimseleri kıyamet günü yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini arttırırız.

Cehennem Doymak Bilmez

Cehennem hayatı ile olarak Kaf Suresi’nde şöyle buyurulmaktadır. “Cehennem dolmak bilmez. O gün cehenneme doldun mu? deriz.  O daha var mı der. Mülk Suresi’nde” kaynarken çıkardığı sesten bahsedilmektedir. “Rablerini inkâr eden kimseler için Cehennem Azabı vardır. Ne kötü bir dönüş, oraya atıldıkları zaman onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.

Neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. İçine her bir topluluğun atılmasından bekçileri onlara” size ne bir uyarıcı gelmemiş miydi? diye sorar. Onlar Evet doğrusu bize uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık. Hiçbir şeyi Allah indirmemiştir. Siz büyük bir saflık içerisindesiniz demiştik. Ateş onların yüzlerini yalar dişlerini sırıtıp kalır.

Mümin Suresi’nde boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülür, sonra ateşte yakılırlar buyurulmaktadır.

Hac suresinde inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarına kaynar su dökülür de bununla karnındakiler ve derileri eritilir. Demir topuzlar ile onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler her defasında oraya geri çevirirler. Ve kendilerine yanacağınız azabı tadın denir.

Nisa Suresi’nde derileri yandıkça azabı tatmaları için yeniden başka derilerle değiştirilir. Ölümü isterler fakat azapları devamlıdır. Ölmezler buyrulmuştur.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa (sav) Cehennem hayatı ifade ederken onun derece miktarca ve sayıca dünya ateşlerinin üzerine 69 derece fazla kılınmıştır. Bunlardan her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir.” buyurmuştur.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Cehennem ehlinin cehennem hayatı içinde çekeceği azap ve yiyecekleri hakkına izahlar bulunmaktadır.” Zakkum ağacını biz onu zalimler için bir sınama vesilesi ve azap kıldık. O Cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır.

Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Onlar ondan yiyecekler ve karınlarını onunla doğuracaklar. Sonra onların bunun üzerine kaynar su karıştırılmış ilişkileri vardır. Yedikleri Zakkum boğazlarını yakar. Yanan boğazların dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su kaynatılmış yerinden başka içecek bulamazlar.

Saffat suresinde böyle bildirilmiştir. Vakıa suresinde ise Cehennem ehlinin yiyeceği Zakkum dur eritilmiş bakıra benzer ve çok acıdır. Acıktıkları için mecburen onu yiyecekler” buyurulmaktadır.

Yine Kur’an-ı Kerim’de o ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Öyle ki derileri piştikçe azabı yeniden tatsınlar diye Onlara başka deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir.

Cehennem Hayatı İçinde Cezalar Amale Göredir

Cehennem hayatı içinde cezalar işlenen uzva göre değişecektir Dilleri ile suç işleyenlerin dilleri, elleriyle işleyenlerin elleri cezalandırılacaktır.

Tahrim Suresi’nde cehennemin yakacağı hakkında bilgi verilmekte ve şöyle denilmektedir. “Ey inananlar kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır.”

Kur’an-ı Kerim’de cennet ehli ile cehennem ehli arasına konuşmalar yapılacağı da belirtilmiştir. Bugün münafık erkeklerle münafık kadınlar, Müminlere derler ki ne olur bize bakın sizin nurunuzdan alalım.

Onlara arkanıza dönünde Nur arayın denilir ki onlarla alay eden bu ses onlara diyor arkada kalan dünyaya dönün Nuru orada arayın. Nurun kaynağı dünyada yapılan işler olup Müminlerle münafıkların aralarında kapalı bir sur çekilir.

Onun için de rahmet vardır. Burada da azap gören münafıklar onlara seslenirler. Biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler derler ki evet ama siz kendi canlarınızla kötülük ettiniz. Yalanlarınızla başlarına felaket gelmesini gözlediğiniz şüphe etmez kuruntular sizi aldattı.

Allah’tan gelen ölüm emri gelinceye kadar böyle hareket ettiniz. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında aldattı. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de böyle anlatılmıştır.

Cehennem hayatı içinde Gayya Kuyusu diye bir yer bulunmaktadır. Burada yanan insanların cerahatleri, leşleri, kanları, irinleri toplanır. Buraya en azılı kafirler Müşrikler, zulmedenler atılır. Orası çok kötü bir yerdir. Cehennem ile Gayya Kuyusu’ndan Allah’a sığınmaktadır.

Araf Suresi’nde Cennet Halkı Ateş Halkı’na seslendi. Rabbimizin bize vaat ettiği gerçeği bulduk. Siz rabbinizin size vadettiği gerçeği buldunuz mu? Evet dediler ve aralarında bir çağırıcı Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye onlara seslendi.

Şu unutulmamalı ki, Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada yapılan iyilikler, güzellikler, Allah’ın emrine olan sadakat, ahirette mükafat olarak geri döner. Allah’a inanmayıp kötü işler yapan ve onun emirlerine kulaklarını tıkayanlar cezalarını cehennem hayatı olarak ahirette çekerler.

İlahi Adalet er geç tecelli eder. Rabbimiz bunun zamanını en iyi bilendir. Evet cehennem bir hakikattir. Eğer kafir ise o ayrı bir konu ama Rabbimizin uyarılarını dinlemeyen bizler için de bir hakikattir.

Bizler hayatımızda elimizden gelenin fazlasını yaparak o cehennem hayatı dediğimiz hayattan kurtulmak için çalışmalıyız. Yani hem çalışacağız hem de Allah’ın rahmetine sığınarak tövbe edeceğiz ki kurtulabilelim. Cennet hayatı yaşayabilelim.

Yorum yapın