Boşanma ile İlgili Ayetler

Boşanma ile ilgili ayetler bilindiği üzere Kuran-ı Kerimde geçen ayetler arasında yer almaktadır. İslam dinine inanan ve iman etmiş olan insanlar Kuran’ın emirlerine ve buyruklarına oldukça önem verirler. Bu sebepledir ki evlenirken, boşanırken, çocuk sahibi olurken hep Kuran’daki ayetleri ve efendimizin (s.a.v) hadislerini göz önünde bulundururlar.

Boşanma ile İlgili Ayetler Hangileridir?

Kuran-ı Kerimdeki bakara suresi boşanma ile ilgili ayetler şu şekildedir;

  • Bakara suresi 227. Ayet:

Eğer boşamada kararlı davranırsa boşanırlar. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

  • Bakara suresi 229. Ayet:

Boşanma iki defadır (sonra) ya iyilikle tutmak veya güzellikle bırakmak gerekir. Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir; ancak ikisinin Allah’ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkmuş olmaları (durumu başka). Eğer ikisinin Allah’ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, bu durumda (kadının) fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. İşte bunlar, Allah’ın sınırlarıdır., onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah’ın sınırlarına tecavüz ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir.

  • Bakara suresi 230. Ayet:

Yine onu (Kadını üçüncü defa) boşarsa, (kadın) onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Eğer (bu koca da ) onu boşarsa, onlar (ilk koca ile karısı) Allah’ın sınırlarını ayakta tutacaklarını sanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde ikisi için günah yoktur. İşte bunlar, Allah’ın sınırlarıdır; bilen bir topluluk için bunları (böyle) açıklar.

  • Bakara suresi 231. Ayet:

Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini tamamlamışlarsa, onları ya güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Fakat haklarını ihlal edip zarar vermek için onları (yanınızda) tutmayın. Kim böyle yaparsa artık o kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah’ın size verdiği nimeti ve size öğüt olarak indirdiği kitabı ve hikmeti anın. Allah’tan korkup sakının ve bilin ki, Allah her şeyi bilendir.

Bunlardan ayrı olarak Kuranda boşanma ile ilgili ayetler olarak bakara 232, 236, 237 ve 241. Ayetler bulunmaktadır ve hepsi genellikle boşanmaya kadar gelen evliliklerin güzel bir şekilde bitirilmesinden ve kadının mehir hakkının verilmesinden bahsetmektedir.

Boşanma ile İlgili Ayetler
Boşanma ile İlgili Ayetler

Nisa suresi boşanma ayeti ise şekildedir;

  • Nisa suresi 20.ayet:

Bir eşi bırakıp yerine bir başka eş almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiçbir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?

  • Nisa suresi 21. Ayet:

Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuştunuz). Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlardı.

  • Nisa suresi 35. Ayet:

(Kadın ile kocanın) aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah bilendir, haberdar olandır.

Boşanma ile ilgili ayetler arasında yer alan Nisa suresinde genel olarak boşanmanın aileler arasında konuşulup halledilerek önlenmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Tabii iş çok ciddi ise boşanma önlenemiyorsa erkeğin kadının hakkını verip öyle boşanmasını emretmiştir. Diğer boşanma ayetleri Ahzab suresi 28, 29, 49, 52. Ayetlerde ve Talak suresi 1, 2, 4, ve 6. Ayetlerdedir. Bir de Tahrim suresi 5. Ayette bulunmaktadır. Bu ayetlerde de iddet müddeti (kadın hamile olacak olursa üç ay olan bekleme süresinden) ve kadının hakkının verilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir.

Aile hakkında ayetler neler merak ediyor musunuz. Okumanızı öneririz: Aile Kurma ve Ailenin Önemi-Aile Hakkında Ayet ve Hadisler

Yorum yapın