Bencillik Nedir? Ayet ve Hadisler

Bencillik ve cimrilik nedir? Modern yaşam modelinin insanı salt bir birey olarak tasavvur etmesinden kaynaklı problemlerin en önemlilerinden biri de bencilliktir.

Ben merkezli bir hayatı, bencillik hasletini referans alan ve kendi menfaatine uygun düşmeyen hemen hemen her şeyi reddeden bencil huylu kimselerin cömertlik, kadirşinaslık, vefa ve infak gibi kadim ahlaki değerlerimizle ilgilenmeleri mümkün değildir.

Kolayca yalan söyleyebilen, kibirlenen, agresif tutum sergileyen ve başkalarına yönelik saygısı veya sevgisi menfaatleri icabı olan kişilerle kurulan ilişkiler sağlıklı değildir.

Bencillik Nedir?

Bencillik Nedir? Bencilliğin önemli boyutlarından birini cimrilik oluşturur. Yaşamsal birtakım kaygılardan kaynaklı olarak paylaşma duygusunun iyiden iyiye körelmesi, zenginlik içerisinde bulunan bir kişinin bile aşırı bencil davranmasına neden olabilir.

Sadaka, zekat gibi malın bir miktarının paylaşılmasını ahlak edinmeyi işaret eden kavramların bencil bir kişi açısından kabul edilebilir görülmesi zordur.

Akla yatkın davranışın ve fikrin kendi menfaatleri olduğu konusunda sağlam ve katı kurallara sahip bencil huylu insanların acıma ve merhamet duyguları körelir.

Bu tip insanlar yani bencillik içinde bulunanlar en sevdikleri şeyleri koruma pahasına, kutsal addedilen insan hayatının zarar görmesini umursamayacak haleti ruhiyeye erişebilir.

Ayet ve Hadisler

Kötü Ahlak: Ali İmran suresinin 92.ayetinde şöyle buyrulur: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.”

Malı bulunan bir insanın servetine olan düşkünlüğü, onu cimri ve bencillik haline sokar. Bu insan, malından ve servetinden Allah yolunda harcamadıkça ve sadece onun rızasını umarak, servetinden vermesi gereken zekatı ifa etmedikçe, kamil bir mümin olamaz.

Bu durum sadece mala dönük bir husus değildir. En çok sevilen şeyin Allah yoluna infak edilmesi, değişik şekillerde de söz konusu olabilir. Her türlü kötü nefsi arzulardan Allah’ın rızasını kazanmak için kaçmak, ben merkezli bir yaşamdan uzaklaşmak demektir.

Bencillik Nedir? ve Cimrilik: İnsanı ekonomik olarak tanımlayan ve ilişkileri kapital sisteme bağlı şekilde sürdüren her toplum bencillik gibi kötü bir huyla muhatap olmak zorunda kalır.

Hadisi şerifte, “Komşusu açken, tok yatan benden değildir” ikazına rağmen birçok insanın bencil davranma eğilimi ağrı basar.

Bencil kişi veya milletler, “ensar-muhacir” kavramlarını da yaşama ve yaşatma konusunda zayıf kalır. Çünkü bencil olan milletlerin infakı ve isarı gerektiren “ensar-muhacir” olma mevkiini kabul etmeleri, çıkarları açısından akla yatkın değildir.

Bu hususta, bırakın aç olmayı, en değerli olduğu bilinen canlarını korumak adına ülkemize sığınmak zorunda kalan kişilere yönelik sunulan imkanları abartmak, kabul edememek ve onları burada istememek, bencillikten ileri gelen bir tutumdur.

Velhasıl kelam

Ben merkezli bir hayat tasavvurudur Bencillik, ben iyi olayımda başkası ne olursa olsun anlayışıdır. Dünya hayatında sadece kendi menfaatinden başka kimseyi düşünmemektir. Halbuki böyle hareketin menfaatinin sonunda olmadığına pek çok hadise şahittir.

Peki böyle birini mutlu olması huzur içinde olması mümkün mü? Elbette değil. Çok tecrübeler ve vakalar gösteriyor ki sadece kendisi için yaşayanlar hep stres ve huzursuzluk içindeler.

Paylaşanlar insanlara yardım edenler hayr işlerinde olanlar daha huzurlu daha kazançlılar. Hem bu dünyada hem ahirette.. Bunun çok örneklerini sosyal hayatımızda görüyoruz. Ülke ülke gerek ihtiyaç sahiplerine ulaşanlar, fakir fukaraya yardım edenler, su götürenler bizim şahidimizdirler. Onlar insanların çocukların gülmesiyle bile mutlu olurken bencillik içinde onlar çok mallarıyla onların huzuruna yaklaşamıyorlar bile.

Cenab-ı hak sizleri ve bizleri sadece kendini düşünen, cimri ve bencillik hasleti içinde olanlardan değil paylaşan ve cömert olanlardan, ihtiyaç içinde olanlara maddi ve manevi her daim yardım edenlerden eylesin. Amin. Selam ve dua ile..

Hatim duasını okumak için burayı tıklayınız.

Haset nedir? Ayet ve hadislerle izahı okumak için burayı tıklayın.

“Bencillik Nedir? Ayet ve Hadisler” üzerine bir yorum

Yorum yapın