Barolar Birliği Başkanı Maaşları Ne Kadar?

Barolar, Türkiye’de vazife yapan avukatların katılımı ile meydana gelen, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği olan meslek kuruluşlarıdır. Hukuk sistemi içinde kritik role sahip olan avukatların meydana getirdiği topluluklardır. Avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması hedefiyle vazife yapan baroların başında şayet başkanlar yer alır. Peki Türkiye Barolar Birliği nedir? Ne demek? Türkiye Barolar Birliği Başkanı nedir? Kimdir? Barolar Birliği Başkanı ne iş yapar? Görev tarifi nedir? Türkiye Barolar Birliği Başkanı maaşları ne kadar? Maaş yüksek mi, düşük mü?

Barolar Birliği Başkanı Maaşları Ne Kadar?

Barolar Birliği Başkanı olmak büyük bir mesuliyet ve risktir. Çünkü hukuk camiasındaki bütün gözler sizin üzerinizde olacaktır. Geçmiş senelerde Türkiye Barolar Birliği Başkanları gerçekleştirdikleri izahatlar, politik polemiklerle her daim gündemde olmuştur. Ayrıca bütün avukatları temsil etmek zorlu bir görevdir. Bu sebeple sık sık eleştirilerin hedefinde olmak mümkün olabilir. Bu derece zorlu bir vazifiyeti icra eden birinin ne kadar aylık, ücret aldığı şayet merak edilir. Genelde bu mevkideki bireylerin yüksek maaşlar aldığı düşünülür. Barolar Birliği Başkanı maaşlar 15-20 bin TL civarındadır. Ancak Barolar Birliği Başkanı olacak kadar kuvvetli, tanınır bir avukatın bu türlü bir maaşa gereksinimi olacağını ifade etmek de hatalı olacaktır. Avukatlar birkaç dava ile bu miktarın çok daha çoğunu kazanabilir.

Barolar Birliği Nedir? Barolar Birliği Başkanı Kimdir?

Türkiye Barolar Birliği, 81 ildeki baroların katılımı ile meydana gelen bir üst meslek kuruluşudur. Avukatların, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için vazife yapar. Türk hukuk sisteminde mühim bir yere sahiptir. Toplumun adli problemleri ile ilgili çalışmalar yapar ve görüş sunar. Baroların güçlendirilmesi, avukatların haklarının yükselmesi için çalışır. Türkiye Barolar Birliği’nin kurulması ilk kere 1934 yılının Ocak ayında İzmir’deki Türkiye Avukatlar Kongresinde gündeme gelmiştir. 1963’te çıkarılan kanunla birliğin kurulması kabul edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı dahi bu üst meslek kuruluşunun başındaki isimdir. Başkan umumi heyet üyeleri yönünden gene heyet üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

Barolar Birliği Başkanı Ne İş Yapar? Görev Tanımı Nedir?

Görevde olan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’dur. Kamuoyunda bildik bir ad olan Feyzioğlu yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmektedir. Barolar Birliği Başkanı’nın pekçok vazife ve sorumluluğu bulunmaktadır. “Başkanın vazife tarifi nedir?” sorusuna verilebilecek onlarca yanıt vardır.

Baroları ilgilendiren bütün konular ile ilgili çalışma yürütür.
Vatandaşı ve avukatları ilgilendiren konularda görüş ve fikir bildirebilir.
Her ildeki baro kurulmasına dayanak verir.
İllerdeki baro yapılanmalarının problemleri ile ilgilenir.
Avukatların haklarını arttırmak için çalışır.
Barolar Birliği’nin çalışmalarıyla yakından ilgilenir.
Yabancı baro ve baro başkanları ile ilişki kurar.
Kanunlarda verilen yetkileri ve hakları korur.
Hukukun avantajı için çalışır.
İnsan haklarını savunur.
Avukatların mesleki standart ve gelişimlerini ilgilendiren çalışmalara dayanak verir.

 

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri