Allahın Sevmediği Huylar

Dünyada yaşamaktan maksat Hazreti Allah’ın rızasını kazanmak ve böylece ahirette ebedi saatede erişmektir. Bunun da yolu; Hazreti Allah’ın emrettiklerine yapışmak ve nehyettiği şeylerden sakınmaktır. Bunu yapabilmek te peygamber efendimizin sünnetlerine tabi olmaktan ve onun gösterdiği yoldan gitmekle olmaktadır.

Allahın Sevmediği Huylar

İslam dini sadece amel işlemek ve günahlardan uzak durma dini değildir. “ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” hadis-i şerifi ile peygamberimiz İslam’ın asıl gayesini ifade etmektedir. Bir kulun dünyada yaşarken dikkat etmesi gereken en önemli vazifesi Cenab-ı Hakkın rızasını kazanmak ve gadabından uzak durmak durmaktır.

İnsanlar arasında “Allah’ın rızasının nerede olduğu belli değildir, gadabının da nerede olduğu belli değildir” sözü çok meşhurdur. Ancak peygamber efendimizin işaret buyurduğu bazı haller vardır ki, bir kişi bu hallere sahip olursa o zaman Allah’ın gadabını kazanabilir. Bu nedenle kendisinde bu sıfatların bulunduğu kimse ahlakını değiştirmeli ve bu ahlaktan uzak durmalıdır.
İşte Allah’ın sevmediği ahlakın anlatıldığı hadis-i şerif; “Allâhü Teâlâ altı şeyi sevmez:

 • Namazın içinde abes (namazın âdâbından olmayan bir şey)le meşgul olmak
 • Verdiği sadakayı başa kakmak
 • Oruçlu iken boş ve faydasız konuşmak
 • Kabirlerin yanında gülmek
 • Cünüp iken mescide girmek
 • Başkalarının evlerini gizlice gözetlemek.”

Allahın Sevmediği Diğer Önemli Huylar

Allahın sevmediği huylar, Kuran ve Hadislerde belirtilmiştir. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

 1. Günah işleme: İnsanların Allah’ın yasakladığı şeyleri yapması Allah tarafından sevilmez.
 2. Kibir ve gurur: İnsanların kendilerini diğer insanlardan üstün görmeleri ve bunu ifade etmeleri Allah tarafından sevilmez.
 3. İyilik yapmama: İnsanların sevdiklerine, ailelerine ve topluma yardım etmeyi reddetmeleri Allah tarafından sevilmez.
 4. Hakaret ve küfür: İnsanların diğer insanları aşağılamaya ve küfretmeye devam etmeleri Allah tarafından sevilmez.
 5. Zulüm ve adaletsizlik: İnsanların haksız yoldan diğer insanları zarara uğratmaları Allah tarafından sevilmez.
 6. Yalan ve yanıltma: İnsanların gerçeği örtmeye ve yalan söylemeye devam etmeleri Allah tarafından sevilmez.
 7. Kıskançlık ve haset: İnsanların diğer insanların başarılarından veya nimetlerinden kıskanmaları ve haset etmeleri Allah tarafından sevilmez.

Bu huylar, insanların Allah’ın rızasını kaybetmelerine ve cezalandırılmalarına neden olabilir. İnsanlar, bu huylardan kaçınarak Allah’ın rızasını kazanabilir ve kurtuluşa erişebilirler.