Allah Sevgisi Nasıl Olmalıdır?

Allah Sevgisi Nasıl Olmalıdır? Allah sevgisi, bir çıkar beklemeden sevgiliye (Allah’a) tabi olmayı, ona itaat etmeyi, ondan gelen her işi, her eziyeti, tüm iyiliklerden daha tatlı görmeyi ve Allah dostlarını dost, Allah düşmanlarını da düşman kabul etmeyi, yani sadece Allah rızası için yaşamayı gerektirir.

ALLAH Sevgisi

Sevgilinin dostu olmayan kişileri düşman bilmek de bu sevginin var olması için gereklidir. Bu düşmanlık ve sevgi, Allah’a koşulsuz sevgi besleyen kişilerin iradesinde değildir. Herhangi bir çaba harcamadan kendiliğinden var olur. Dostun dostu insana güzel, düşmanı ise fena ve çirkin görünür. Allah sevgisini içinde hisseden kişinin, sevgilinin düşmanlarından uzak durmaması verdiği sözü tutamaması demektir.

İslam’da sevginin 2 şartı vardır: buğd-i fillah, hubb-i fillah. Bu şartlar Kur’an’da ve hadislerde bildirilmiştir. Allah’a düşman olanların sevilmesi, kişiyi Allah sevgisinden uzaklaştırır. Teberri edilmedikçe tevelli edilmesi mümkün değildir.

İçinde gerçek Allah sevgisi olan mümin kişi, Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini, güzelliğini kavrar, Allah’tan gelen her türlü kayrayı kabul eder, nimetleri ve iyilikleri bilir. Bu idrake erişmiş kul Rabb’ini sever, daima kalbi Allah’ı ile meşguldür ve davranışlarını da Allah’ın rızasını kazanmak için sergiler.

Allah Sevgisini Kazanmak

Mümin olan kimse, Allah’a, gönderdiği peygamberlerine ve peygamberlerin getirdiklerine inanmakla, Rabb’inin buyruklarını yerine getirmekle, emirlerine uymakla, yasaklarından kaçınmakla Allah’a olan sevgisini gösterir. Hakiki iman, Allah’a olan sevgisini kendi canından dahi daha ilerde tutan kimselerin imanıdır. Allah’a böyle iman eden kimselerin sevgisi de bütün davranışlarında, eylemlerinde ve sözlerinde ortaya çıkar.

İnanan bir kimsenin en önemli özelliği; Allah’ı sevmektir. Allah sevgisini kazanmak kalpte başka bir sevgi ihtiyacı duyulmasının önüne geçer. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) imanın zevkine ulaşmak isteyen kimselerin; her şeyi sadece Allah için sevmelerini, Allah’ın ve Resulü’nün kişiye her şeyden yakın olması gerektiğini ve kafirliğe dönmekten ebeden nefret etmesi gerektiğini buyurmuştur.

Allah sevgisi, kişinin Allah’ın sonsuz nimetlerinin farkına varmasını sağlar, bu bilinç de hayatına yön vermesini. Sonsuz nimetleri idrak eden kimse doğruya, iyiye ve güzele yönelir. Sevmek sadece dilde olmaz, kalben hissetmek, Allah aşkı ile yanmak ve nefes alındığı sürece daima Allah’ı zikretmek, sözde ve davranışlarda Allah sevgisini gösteren tutumlar sergilemek gerekir. Allah’ı sevmek, Peygamberini kabul etmek, sünneti uygulamak ve Kur’an ve sünnet doğrultusunda bir yaşam sürmeyi gerektirir.

Allah Sevgisi Neyi Gerektirir?

Kur’an’da bizlere Allah’ı sevmenin, Allah’ın sevdiklerini yapmak ve sevmediklerinden kaçınmak olduğunu belirten ayetler bulunur. Kalbi Allah aşkı ile dolu olan bir mümin, Allah’a olan sevgisini de sevilen davranışları tekrarlayarak, sevilmeyen ve hoşa gitmeyen davranışlardan da uzak durarak gösterir.

Allah’ın sevdiği davranışlar; iyilik yapmak, tövbe etmek, Allah’a karşı gelmekten kaçınmak, bedenen ve ruhen temizlenmek, sabretmek, adaletli olmak, sadaka vermek, tevekkül etmek, ibadetleri yerine getirmek, her davranışı yalnızca Allah rızası için yapmak ve Allah yolunda savaşmak gibi davranışlardır. Bunları yerine getiren, bu davranışları yaptığı için kibirlenmeyen, tevazu sahibi kimseler Allah sevgisi ile dolu kimselerdir.

Allah’ın sevmediği davranışlar; Allah’a şirk koşmak, haddi aşmak, kibirlenmek, yalan söylemek, harama el uzatmak, israf etmek, emanete hıyanet etmek, ara bozucu olmak, dedikodu yapmak, iki yüzlü olmak, zina yapmak gibi davranışlardır. Allah sevgisiyle dolu olan ve Allah’tan korkan kimselerin bu davranışlardan uzak durması, doğru yolda ilerlemek için çabalaması gerekir.

Allah’ın kulunu sevmesi bile mümin kul için mutluluk kaynağı olmalıdır. Çünkü Allah’ın bir kulunu sevmesi, kuluna yardım etmesini, onu korumasını, kulun işlerinde muzaffer olmasını da beraberinde getirir. Allah sevdiği kimselere lütuf ve ikram eyler.

Kategoriler Genel
1melek.com petinya.net Kedi isimleri