Allah İsmi Anlamı Nedir?

Allah ismi nedir dersek, bütün bildiğimiz veya bilmediğimiz ne kadar alem varsa bütün âlemlerin sâhibi ve maliki demektir. Kâinatın tek yaratıcısı, her türlü övgüye layık ve ibadet edilecek tek ilah olan yüceler yücesi Rabbimizin 99 isminin bütün hususiyetlerini kendinde cem eden yani toplayan en kapsamlı özel ismidir.

Allah ismi için kelimeler kifayet etmez zira Allah’ın isimlerinin, sıfatlarının, tecellilerinin tamamı Allah isminde toplanmıştır.

Allah’a ait hususiyetler Kuranda açık bir şekilde yazılmış olup o varlığı vaciptir yani zorunludur, bütün övgüler ona layıktır, o birdir, tektir, eşi ve benzeri yoktur, ne doğmuştur ve ne de doğurmamıştır.

Onun varlığının başlangıcı da ve sonu da yoktur. O hiçbir şeye muhtaç değildir bilakis her şey ona muhtaçtır. O hiç bir şeye benzemediği gibi hiç bir şey de O’na benzemez. Her türlü en mükemmel sıfatlarla muttasıftır, her türlü eksikliklerden de münezzehtir. Bunlar aynı zamanda Tevhid ifadesidir.

Kur’an’da ilk inen ayet besmele olup, Allah ismi besmelede geçen üç isimden birincisi ve Kur’an’da nazil olan ilk isimdir.

Asla Allah’ın adı hiçbir varlığa isim olarak verilemediği gibi Arapça da dahil olmak üzere hiç bir dilde herhangi bir kelime asla “Allah” adının yerini tutamaz.

Biraz daha açarsak ister Arapça olan “ilâh” ve “ma’bûd” ister farsça olan “hudâ” ve “yezdan”; ister eski Türkçede kullanılan “tanrı” ve “çalab” ister İngilizcedeki “god” ister Fransızcadaki “dieu” vb. hangisi olursa olsun hiçbir şekilde “Allah ismi” isminin yerini tutamaz.

İlginçtir ki Arapça olan Allah ismini oluşturan harfler birer birer kaldırılsa dahi mana yine de bozulmaz. 

Allah İsmi Benzersizdir

Allah adı Kur-an’ı Kerim’de 2697 yerde geçmektedir. En güzel isimler ona aittir. Gerçi Allah zatında birdir ve o zatının adı Allah’tır. İlahi hitapta bulunan “Biz, şehadet ettik, yarattık.” gibi çoğul şekilde kullanım ihtişam ve azameti, ifade etmek içindir hem ilahi sıfat ve adların bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği ifade eder ki tüm bu sıfat ve isimlerin tamamını içerisine alan bir yüce addır.

Allah adı öyle bir isimdir ki ne zat ne ismi olarak bir benzeri olamaz. İsimlerinin ve sıfatlarının çokluğu, zatın çokluğunu ifade etmediği gibi o isim ve sıfatların her biri Allah’ın benzersiz özelliklerinden her birine ayrı ayrı işaret eder.

Allah ismi onun zat ve özel ismidir. Diğer isimleri fiilleri, sıfatları ise tecellileri ile ilgilidir. Allah ismi, 99 ismi ve sıfatlarını içine alan muhteşem bir elmastır.

Allah isminin hakiki anlamını ve haşmetini en iyi ancak o bilir. Hiçbir beşer ki peygamberler dahi Allah isminin azametini bu dünya hayatı içinde tam olarak anlayamaz ve idrak edemez. Zira insanoğlu sınırlı o ise sınırsızdır.

Hz. Adem’e öğretilen ilk isim Allah’tır ve Müslümanlar O’na en çok Allah ismi ile el açarlar ve dua ederler.

Allah ismi söyleyince veyahut işitince, yazınca, Sübhanallah, Tebarekallah, Celle-celalühü, Azze-ismühü, Cellet kudretühü veya Teâlâ gibi saygı ifade eden sözlerinden birini söylemek yada yazmak ilkinde vacib, tekrarında ise müstehabdır. 

Bu halde bize düşen hiçlikten var edilen insanlar olarak Allah’a tüm kalbimiz ile bağlanmalı ve ona hakiki kulluk etmeliyiz. Allah’tan başka birine kul olmamalı ve Allah’tan başkasına diz çökmemeliyiz. İstek ve arzularımızı ondan istemeli ve O’nun dışında hiçbir kimseden korkmamalı ve yalnızca O’na sığınmalıyız.

Zira Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yokken bizim ise her şeyimizle ona muhtacız. Dua ederiz ki ona kul oma ve Hz Peygambere (sav) ümmet olma şerefine layık bir hayat sürelim.

“Allah İsmi Anlamı Nedir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın