Aktüer Nedir?

Aktüer Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? Maaşları ve İş İmkanları. Geleceğin ve bugünün önemli meslekleri arasında yer alan Aktüeryacılık, önemi giderek artan bir iş alanıdır. Bugün herkes risk alabilir. Aktüerler bu potansiyel riskleri ölçmek ve yönetmek konusunda uzman uzman kişilerdir. Toplumun fiziki ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aktüer nedir, ne işe yarar, nasıl olunur gibi soruların cevaplarını anlatacağız.

Aktüer, ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, emeklilik gibi öngörülemeyen bazı olayların ekonomik etkileriyle ilgilenir.

Aktüer Nedir?

Aktüerya kelimesinin kökeni Yunancadan gelmektedir. Actuarius kelimesinden türetilerek günümüze kadar gelmiştir. Antik Roma hukuku dönemlerinde veraset vergisi hesaplamak için oluşturulan bu meslek, günümüze kadar gelebilmiştir. Halen vergi ve sigorta hesaplarına katkı sağlayan bu meslek günümüzde çok önemli ve oldukça popülerdir.

Aktüerya, herhangi bir olayın olasılıklarını ve finansal ilişkileri incelemek için matematiksel becerileri ve istatistiksel yöntemleri kullanabilen kişilere verilen profesyonel bir unvandır.

Aktüer Ne İş Yapar?

 • Ticaretin hızlı seyri sırasında yüksek risk almaktan kaçınmak için kısa pozisyonların risklerinin farkında olurlar.
 • Emeklilik ve sosyal yardım yönetimi gibi konularda tavsiyelerde bulunurlar.
 • Matematiksel veya istatistiksel modeller oluştururlar.
 • Üç aylık sunumlar, incelemeler ve raporlar hazırlarlar.
 • Kuruluşların finansal ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel sistemler geliştirmek için BT uzmanlarıyla birlikte çalışırlar.
 • Yatırım yöneticisi, CFO’lar ve dış paydaşlar gibi müşterilerle ilişkiler kurarlar.

Aktüer Nasıl Olunur?

Bir Aktüer olmak için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:

Herhangi bir dört yıllık lisans üniversitesinden veya Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulundan Aktüerya Bilimi diplomasına sahip olmak, aktüerya sınavında başarı elde etmek gerekir.

Aktüerler, üniversitelerin Aktüerya Bölümlerinde eğitim görür ve bu bölümlerin süresi 4 yıldır. Ancak Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olduktan sonra Aktüer olmak mümkündür. Ayrıca matematik, işletme, fen eğitimi, istatistik gibi bölümlerden mezun olan kişilerin de aktüer olmaları mümkündür.

Aktüer Olma Şartları Nelerdir?

Nitelikli zimmete para geçirme, ayıp suçlar, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi aktüeryal yönergede belirtilen herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

 • Bilgisayar becerilerine sahip olmak
 • Doğru diksiyon
 • Gerekli risk önlemlerini uygulamak için ileri matematik bilgisine sahip olmak
 • Finansörler veya diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışabileceğiniz için bir ekip halinde çalışabilme
 • İş yeri sık sık kalabalık olduğunda çok sabırlı olup ve gülümsemek

Aktüeryanın Görevleri Nelerdir?

 • Yapılacak veya satın alınacak bir yerin risk durumlarını ortaya koyarak bu riskler sonucunda oluşacak bütçeyi hesaplar.
 • Bir yerin sismik tehlikesini ve binanın gücünü belirler.
 • Sunumları ve maaşları planlar.
 • İş kurmadan önce kurumların ihtiyaç duyduğu bütçeleri hesaplar ve raporlar üretir.
 • Matematiksel veya istatistiksel bir raporun oluşturulmasını yapar.

Aktüer Maaşları Ne Kadar?

Ortalama Aktüer Maaşları 4.300 TL’den başlamaktadır. Başlangıç ​​maaşı tipik olarak 2.600 dolar iken, iyi eğitimli bir Aktüerin maaşı 8.100 dolar civarındadır.

 

Aktuer Maasi Ne Kadar

 

Aktüer İş İmkanları Nelerdir?

 • Sigorta endüstrisi
 • Sağlık sektörü
 • Endüstriyel / İmalat Ürünleri
 • Danışmanlık
 • Mobilya aksesuarları
 • Genelde bu beş sektörde faaliyet gösterirler.

Eğitim ve Mesleki Gelişim

Çoğu yeni öğrenci, profesyonel sınavlar için okurken bir şirkete Aktüeryal stajyer veya risk analisti olarak mesleğe girebilir. İlginizi en çok çeken çalışma alanını seçmeniz ve ardından uygun pozisyonlara başvurmanız önemlidir.

Aktüeryal öğrenciler, uzaktan eğitim kursları ve uzman sağlayıcılar tarafından eğitilir. Sağlanan bu eğitimin yanı sıra kendi kendine çalışma yoluyla yapılan sınavların bir kombinasyonu aracılığıyla sınavlara girerler. Birçok işveren, özel ders, eğitim, çalışma izinleri ve öğrenim materyallerinin maliyetlerini karşılayarak destek verir.

İlgilenilen konular içinde ekonomi, modelleme ve finansal aktüeryal matematik bulunmaktadır. Öğrencilerin sektördeki değişimlere ayak uydurması çok önemlidir. Çünkü bunlar genellikle öğrenme materyallerinin ve testlerin içeriğini etkileyebilir.

Aktüerya’nın Çeşitli Tanımları

Aktüerya, hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere’de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bir bilim dalı.

Belirsizliğin finansal sonuçlarını yöneten,
Risk analizi, ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışan,
Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözen,
Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji belirlenmesine yardımcı olan, uzmanlık dalıdır.

Gelecekteki riskleri belirleyerek fiyatları tespit eden ve yatırım stratejilerini oluşturan aktüerler, yatırım karlılıklarını artırıp istihdam imkânları yaratarak çalıştıkları ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sağlarlar.

Bu yazımız ilginizi çekebilir; Teğmen Maaşı Ne Kadar?

Yorum yapın