Ahlak İle İlgili Kompozisyon

Ahlak ile ilgili bir yazı yazmak istedik. Zira ahlak dediğimiz zaman toplumun temel noktasını ifade etmiş oluruz ve bu kavram insani ilişkilerin temelini oluşturur.

Evet ahlak öyle bir şey ki bizi değerli ve kıymetli haline getirebildiği gibi tam tersi ahlaklı olmayan birinin kıymeti dişer hatta ondan her türlü şey beklenene, her türlü pisliği yapabilecek biri oluverir.

Bu kişiler toplumda asla ve kata sevilmez ve o kişiye karşı da güven duyulmaz olur. Bunlar hep ahlak ile ilgili konulardır.

Bir kimsede eğer erdem dediğimiz ahlak olmaz ise o kişi toplumdan dışlanır, hukuksuz ve zararlı işlere bulaşabilir başkalarını rahatsız edebilir. Büyüklerine ve küçüklerine saygısız biri olur, bu kişinin hayata saygısı olmaz, etrafındakilere saygısı olmaz en önemlisi de kendine saygısı olmaz. Sadece kendine düşünen bencil birisi olur.

Ahlak ile ilgili problemi olmayan yani ahlaklı bir kimse ise toplumda sevilir sayılır bu kişi kendini de sever barışık yaşar. Huzurlu olur, kendisine güven olur, bu huy beraberinde doğruluk, dürüstlük gibi güzel huyları da beraberinde getirir.

Ahlak ve İslam

Ahlak ile ilgili değerler dinimiz açısından da önemlidir, bu hususta Hz. Peygamberimiz (sav) İslam güzel ahlaktır diyerek dinimizi güzelce özetlemiştir. Başka bir hadiste ise “Bir babanın evladına bırakacağı en güzel miras güzel ahlaktır” diyerek ahlakın önemine vurgu yapmıştır.

Bir Müslümanın ibadetler ile birlikte ahlakı da çok önemsemesi icap eder. Zira ahlakı olmayan birinin oruç tutması demek onun adeta boşuna aç kalması demektir. Yada namaz kılması adeta boşuna eğilip kalkması demektir.

İbadetlerimiz güzel ve temiz bir ahlakla süslendiği vakit değeri zirve yapar. Allah’ın bizlerin iyiliği için koyduğu emir ve yasaklarına uymayıp, kul hakkı yesek sonra da günde 100 rekat namaz kılsak, dualar etsek olur mu?

Ahlak İle İlgili Değerlerin Temeli

Sosyolojik olarak baktığımızda insanların toplum içinde bir arada yaşayabilmesi toplum tarafından bazı kurallara bağlanmıştır.  

Toplum tarafından oluşturulan kurallar zaman içinde ve herkes tarafından genel kabul görmüş kurallardır.  Bunların çeşitli temelleri olup çok uzun yılların verdiği yaşantılar sonucunda oluşan kurallardır.

Bazı kuralların temelinde dini düşünce bulunurken bazılarının temelinde ise hukuk algılayışı bulunmaktadır. Zira ahlak algılayışı insanı temel alan bir düşünce sistemi olsa da din, töre ve adalet sisteminden gelişmiştir.  

Ahlak ile ilgili bir yapı içinde yetişen kişiler neler yapacağını bilir. Bu durum yaşantı içinde karmaşayı kaldırır. Bu kişiler diğer insanlara karşı saygılı oldukları ve onların haklarını korudukları görülmektedir. Sadece kendilerini değil toplumu da düşünürler.

Tabi dikkat edilmesi gereken bir husus da ahlaklı gibi görünen kişi ile ahlaklı insan arasındaki farktır. Zira ahlaklı gibi görünen ama özde maalesef farklı olan insanlara karşı da dikkatli olmalıyız. Onları hemen bir iki davranışı ile değil iyice tanıdıktan sonra tavrımızı belirlemeliyiz.

Unutmayalım ki Ahlaklı insanların değeri insanlık ve toplum iken ahlak ile ilgili değerlerden yoksun olanların ise sadece kendidir. Ahlaktan yoksun olan bir toplumda insanlarda huzur olması mümkün değildir.

Çünkü bütün kötülüklerin anası ahlaksızlık olup ahlaktan yoksun kimselerde namus, onur, şeref olmaz, kul hakkına da önem vermezler. Böyle insanlar için varsa da yoksa da sadece kendi çıkarlarıdır.

Diğer insanların ne olup bittiği onların umurunda değildir. Kendi menfaatleri söz konusunda her türlü gayri ahlaki işleri yaparlar.

Temennimiz odur ki Ahlak ile ilgili güzel erdem sahibi olalım hem şahsi hem toplumsal olarak huzur ve refah içinde olalım vesselam.

Yorum yapın