Ahirete İman – Son Gün ve Ebedi Hayatın Başlangıcı

Ahirete iman etmek iman esasları arasında bulunur ve bizler nu hakikate iman etmek zorundayız. Zira iman şartları birbirine zincirle bağlıdır ve asla ayrılmazlar.

Ahirete iman konusundan evvel Ahiret be manaya gelir bakalım. Lugatta “son ve son gün” manasına gelmekte olup, genel manada ise ölümden sonraki hayat ifade etmek için kullanılır.

Ahirete İman Nedir?

Ahirete iman etmek iman şartlarından olup bu hayat Hz. İsrafil’in (a.s.) Allah’ın emri ve izniyle  sura ilk defa üflemesiyle birlikte kıyametin kopmaya başlaması ile ebedi hayata denilmektedir.

İsrâfil (a.s.) sura ikinci defa üfleyince artık insanlar diriltilip hesaba çekilecekler. Böylece dünyadaki iman ve amellerine göre ya ceza ya mükafat görecekler netice de cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gidecekler.

Kur’an’da “el-yevmü’l- âhir” (son gün)  olarak, Allah’a imanla yan yana anlatılmıştır. Bu durum ahiret inancının iman esasları arasında ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermektedir.

Allah’a ve O’nun bir yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlere inanmak, ve peygamberin haber verdiği ahiret hayatına inanmayı beraberinde getirir. Yani iman esasları birbiri ile bir zincir ile bağlıdır ayrılması söz konusu olamaz.

Bir kimse Ahirete iman için inanmıyorum derse Kur’an ayetlerini inkar ettiği için kafirlerden olur. Zira “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse o tam manasıyla sapıtmıştır” (Nisa suresi 4/136)  ayeti açıktır.

Kuran’a baktığımızda pek çok ayette dünya hayatının geçici olduğu, ahiret hayatının ise esas ve ebedi olduğu, bu geçici dünyanın geçici zevklerine kanılmaması, onlardan daha hayırlı ve edebi olan ahiret saadetini yakalamaları gerektiği anlatılmaktadır.

Bununla birlikte Kur’an, bize dünya hayatının da ihmal etmeyin der zira ahiret dünyada kazanılır, ahirette mutlu olmanın dünyadaki yaşayış şekline bağlı olduğu ifade edilmektedir.

Ahirete iman hakkında ayetler

İşte bu durum kuranda şöyle anlatılır. “Fakat siz (ey insanlar) âhiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz” (A‘la suresi 16-17)

“…Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak bir yurttur” (Mü’min suresi 40/39)

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu da iste; ama dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi 28/77).

Kur’an’da ahiret ve ahiret hayatı ile ilgili verilen bir çok isim vardır. Bu isimlerden bazıları şunlardır:

el-yevmü’l-âhir (son gün, âhiret günü), yevmü’l-ba‘s (diriliş günü), yevmü’l-kıyâme (kıyamet günü), yevmü’d-dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü’l-hisâb (hesap günü), yevmü’t-telâk (kavuşma günü), yevmü’l-hasre (hasret ve pişmanlık günü).

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in de ahiret ve ona ait pek çok hadisi vardır. Özellikle kıyamet alametleri, kabir hayatı, mahşer, hesap, mizan, sırat, şefaat, cennet ve cehennemle ilgili çok sayıda hadis vardır.

Evet Ahirete iman çok geniş bir konudur biz kısaca yazmaya çalıştık. Zira Kuranda tevhitten sonra en çok ahiret konusu geçmektedir. Ebedi hayat olan ahireti farklı şekillerde anlattık linke tıklayarak okuyabilirsiniz vesselam.

Yorum yapın